REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

MR JOB HR Support Sp. z o.o. rozpoczęła realizacje projektu w ramach Schematu 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

Celem strategicznym  jest pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych oraz wzrost ogólnej wartości sprzedaży Firmy w wyniku rozszerzenia działalności eksportowej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkład funduszy europejskich: 85%

1


PO IG – Działanie 6.1. Paszport do eksportu

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. 

MR JOB HR Support Sp. z o.o. rozpoczęła realizacje projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie 6.1. Paszport do eksportu. Głównym celem projektu jest wejście na rynek niemiecki świadcząc usługi delegowania pracowników.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Prezentacja1