Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z perspektywy pracodawców użytkowników

large_doki2
Wchodzące dziś w życie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych mają ogromne znaczenie nie tylko dla agencji ale również dla pracodawców użytkowników. Przedstawiam najważniejsze elementy, które zasługują na szczególna uwagę pracodawców. 1. Zmiana art. 8 pkt 3 ustawy o zpt. Pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogło być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy: tego samego rodzaju […]