Sytuacja na rynku agencji zatrudnienia 2Q2017

images
Brakuje kandydatów do pracy tymczasowej Firmy członkowskie PFHR w 2Q2017 zatrudniały 126,2 tys. pracowników tymczasowych. Porównując to z danymi za ten sam okres roku ubiegłego, widzimy nieznaczny wzrost na poziomie 1%. Gdy jednak podsumowujemy całe pierwsze półrocze 2017 roku, widzimy że liczba pracowników wyniosła 159,7 tys. osób, czyli o 5% mniej niż w pierwszym półroczu […]

Polski pracownik: mobilny, zadowolony jak nigdy dotąd, ale nadal zalękniony?

767453
WYNIKI 28. EDYCJI SONDAŻU „MONITOR RYNKU PRACY” INSTYTUTU BADAWCZEGO RANDSTAD Rynek pracownika jest w pełnym rozkwicie. Po raz pierwszy od 7 lat Polska znalazła się w europejskiej czołówce pod względem zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy. Dodatkowo wróciliśmy na 1. miejsce na kontynencie pod względem ruchliwości na rynku pracy – aż 27% badanych przyznało, że w […]

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z perspektywy pracodawców użytkowników

large_doki2
Wchodzące dziś w życie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych mają ogromne znaczenie nie tylko dla agencji ale również dla pracodawców użytkowników. Przedstawiam najważniejsze elementy, które zasługują na szczególna uwagę pracodawców. 1. Zmiana art. 8 pkt 3 ustawy o zpt. Pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogło być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy: tego samego rodzaju […]

(Polski) Wiosna na rynku pracy

zatrudnienie
Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. Pozytywne wyniki na II kwartał odnotowano we wszystkich 6 badanych regionach oraz w 8 z 10 badanych sektorach kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfują Produkcja przemysłowa, […]