(Polski) Zapytanie o cenę – Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem dofinansowania na opracowanie Planu Rozwoju Eksportu naszej Spółki, chciałbym zwrócić się do Państwa z prośbą o przygotowanie oferty jeśli byliby Państwo tym tematem zainteresowani. Interesuje nas również informacja, czy mieli Państwo doświadczenie we współpracy z Agencjami Zatrudnienia, jest to dla nas bardzo istotna informacja. Plan Rozwoju Eksportu powinien dotyczyć dwóch rynków: Niemcy oraz Austria, PRE powinno zawierać minimum:

  1. Opracowanie dotyczące wyboru rynków docelowych,
  2. Opracowanie dotyczące analizy rynków docelowych,
  3. Opracowanie dotyczące analizy konkurencji z uwzględnieniem usług które świadczy nasza firma – branża HR,
  4. Prognozę rozszerzenia działalności naszej Spółki z naciskiem na eksport usług,
  5. Analizę SWOT na wybranych rynkach docelowych,
  6. Strategie Eksportową,
  7. Rekomendacje,
  8. Wskazanie działań eksportowych i ich uzasadnienie,
  9. Szacowany budżet i harmonogram działań eksportowych,

Pod uwagę będziemy brać cenę netto opracowanego dokumenty oraz Państwa doświadczenie we współpracy z Agencjami Zatrudnienia. Jeśli są Państwo zainteresowani , prosimy o przesłanie oferty max. do dnia 14.09.2016