(Polski) Analiza wynagrodzeń pracowników tymczasowych w poszczególnych zawodach w 2016 roku

Pracownicy przy pracach prostych

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 9,7% w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę  12,37 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 078 PLN brutto.

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,7% w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę 12,73 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 138 PLN brutto.

Pracownicy biurowi, usług i sprzedaży

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 0,7% w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 14,10 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 369 PLN brutto.

Technicy

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 9,2% w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 11,22 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 881 PLN brutto.

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,3% w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając kwotę 13,80 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 318 PLN brutto.

 

 

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania
Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 3,8% w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 24,07 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 043 PLN brutto.

 

 

Personel średniego szczebla
Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie spadło o 1,4% w porównaniu do poprzedniego roku, do kwoty 20,16 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 386 PLN brutto.

 

PODSUMOWANIE
Płace pracowników tymczasowych w 2016 roku wzrosły praktycznie tak samo jak wysokość minimalnego wynagrodzenia, czyli o blisko 6%. Najbardziej wzrosły wynagrodzenia najliczniejszej grupy czyli pracowników wykonujących prace proste oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. Najbardziej spadły wynagrodzenia techników, w szczególności, najliczniejszej w tej grupie, osób zatrudnionych na stanowiskach kontrolerów.

 
Średnie wynagrodzenie pracowników tymczasowych w firmach członkowskich Polskiego Forum HR w 2016 roku jest o 18% wyższe od minimalnego wynagrodzenia.

 

 

Źródło: Polskie Forum HR