Za granicą

Przepisy regulujące zasady, na jakich możliwe jest delegowanie osób do pracy w Niemczech stały się w ostatnich latach bardzo rygorystyczne. Polski pracodawca musi przygotować obfitą dokumentację oraz spełnić szereg wymogów, aby cały proces został uznany za legalny przez niemieckie organy administracyjne.

Po pierwsze należy pamiętać, że pracownik oddelegowany do Niemiec podlega pod lokalne prawo pracy. Polski przedsiębiorca musi więc zagwarantować mu wynagrodzenie według obowiązujących w Niemczech stawek, przepisową ilość dni urlopu oraz odpowiednio rozliczać pracę w święta i nadgodziny.

Formalne podleganie pod niemieckie prawo i administrację pociąga za sobą wiele konsekwencji. Pracodawca delegujący pracowników do Niemiec narażony jest w każdej chwili na kontrolę urzędu skarbowego, celnego lub organów inspekcji pracy. Wszystkie dokumenty dotyczące zatrudnionej osoby muszą być więc przetłumaczone na język niemiecki, łącznie z umową o pracę, która powinna uwzględniać przepisy lokalnego kodeksu.

MR JOB HR Support Sp. z o.o. podchodzi fundamentalnie do legalności zatrudnienia, czego dowodem jest posiadanie certyfikatu Arbeitnehmerüeberlassungser­laubnis , w związku z czym Pracownicy delegowani do pracy w Niemczech mogą mieć pewność legalności zatrudnienia.

 

Sprawdź bieżące ogłoszenia