Kindergeld 2019 – jest podwyżka

Kindergeld 2019 – jest podwyżka Podwyżka Kindergeld 2019 W tym roku niemiecki rząd ustalił, że na ulgi finansowe dla rodzin w tym roku przeznaczy 10 mld euro. Ta suma zostanie przeznaczona przede wszystkim na Kindergeld, którego docelowa suma ma podnieść się o 25 euro na każde dziecko. Co to oznacza dla naszych pracowników? Podwyżka Kindergeld od lipca 2019 roku wyniesie 10 euro na […]

Praca tymczasowa – obecne tendencje

Praca tymczasowa – obecne tendencje Praca tymczasowa daje firmom możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby biznesowe. Bez tak elastycznych form zatrudnienia polska gospodarka nie mogłaby się rozwijać w odpowiednim tempie. Firmy nie mogłyby reagować na sezonowość w swojej branży.  Problemy pojawiałyby się przy nowych zamówieniach i projektach.  Ich  krótkie terminy realizacji byłyby nie możliwe do spełnienia, […]

Informacja Dotycząca Danych Osobowych – RODO

Informacja Dotycząca Danych Osobowych - dla kandydatów MR JOB HR Support Sp. z o.o. j z siedzibą w Legnicy, ul. Biskupia 1 , 59-220 Legnica  PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE […]

Bezrobocie w grudniu 6,6 %

Wykres-spadek
6,6% – tyle w grudniu 2017 r. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc. W analogicznym okresie ubiegłego roku (listopad 2016 – grudzień 2016) natężenie bezrobocia również nie uległo zmianie czyli utrzymało się na poziomie 8,2%. Zatem stopa […]

Sytuacja na rynku agencji zatrudnienia 2Q2017

images
Brakuje kandydatów do pracy tymczasowej Firmy członkowskie PFHR w 2Q2017 zatrudniały 126,2 tys. pracowników tymczasowych. Porównując to z danymi za ten sam okres roku ubiegłego, widzimy nieznaczny wzrost na poziomie 1%. Gdy jednak podsumowujemy całe pierwsze półrocze 2017 roku, widzimy że liczba pracowników wyniosła 159,7 tys. osób, czyli o 5% mniej niż w pierwszym półroczu […]

Polski pracownik: mobilny, zadowolony jak nigdy dotąd, ale nadal zalękniony?

767453
WYNIKI 28. EDYCJI SONDAŻU „MONITOR RYNKU PRACY” INSTYTUTU BADAWCZEGO RANDSTAD Rynek pracownika jest w pełnym rozkwicie. Po raz pierwszy od 7 lat Polska znalazła się w europejskiej czołówce pod względem zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy. Dodatkowo wróciliśmy na 1. miejsce na kontynencie pod względem ruchliwości na rynku pracy – aż 27% badanych przyznało, że w […]

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z perspektywy pracodawców użytkowników

large_doki2
Wchodzące dziś w życie zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych mają ogromne znaczenie nie tylko dla agencji ale również dla pracodawców użytkowników. Przedstawiam najważniejsze elementy, które zasługują na szczególna uwagę pracodawców. 1. Zmiana art. 8 pkt 3 ustawy o zpt. Pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogło być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy: tego samego rodzaju […]

(Polski) Wiosna na rynku pracy

zatrudnienie
Jak pokazują wyniki Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, prognoza dla rynku pracy w Polsce jest nie tylko optymistyczna, ale też najlepsza od ostatnich 6 lat. Pozytywne wyniki na II kwartał odnotowano we wszystkich 6 badanych regionach oraz w 8 z 10 badanych sektorach kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfują Produkcja przemysłowa, […]

(Polski) Analiza wynagrodzeń pracowników tymczasowych w poszczególnych zawodach w 2016 roku

od_wrzesnia_wzrost_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli_news_top_image
Pracownicy przy pracach prostych Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 9,7% w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę  12,37 PLN/h, co daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 078 PLN brutto. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Średnie wynagrodzenie pracowników w tej grupie wzrosło o 5,7% w porównaniu do poprzedniego roku osiągając kwotę […]