O firmie

Głównym celem MR JOB HR Support Sp. z o.o. jest wspieranie firm z Polski i Niemiec w obszarach HR.

Zdobyta wiedza i doświadczenie w zakresie HR umożliwiła wprowadzenie szeregu usług, usprawniających procesy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach naszych Klientów.

Wykwalifikowany personel MR JOB HRS wspiera Partnerów na każdym szczeblu, dostosowując charakter współpracy do potrzeb i oczekiwań Klientów, wykorzystując elastyczność i profesjonalizm świadczonych usług.

Osobom posiadających odpowiednie kwalifikacje zapewniamy możliwość zatrudnienia zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Gwarantujemy legalność zatrudnienia oraz jasne zasady współpracy.